Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 22. 06. 2022.godine:

22.06.2022 u 08:43

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika na lokalitetu Stari Grad: Faletići, Vratnik i Sarajevskih gazija. Pročepljenje kanala vršit će se u ulici Radnička i na Trgu međunarodnog prijateljstva, te na lokalitetu Trebević. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Bulevar Meše Selimovića a u trećoj smjeni u ulici Hamdije Kreševljakovića. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Dobroševička i Kamenica a crpanje šahta vršit će se u ulici Skenderija. Sapiranje igrališta vršit će u ulicama Žrtava fašizma, Gradačačka, Brčanska a ispitivanje kanala vršit će se u ulici Pod bedemom.