Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 23. 06. 2022.godine:

23.06.2022 u 09:09

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika na lokalitetu Stari Grad: Sedrenik i Mošćanica. Pročepljenje kanala vršit će se u ulici Olimpijska i na Trgu međunarodnog prijateljstva. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Bulevar Meše Selimovića a u trećoj smjeni u ulicama Zelenih beretki i Skenderija. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Armije RBiH a crpanje separatora u ulici Džemala Bijedića. Sapiranje igrališta vršit će u ulicama Alipašina i Branilaca Šipa.