Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

05.08.2022 u 15:15

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Ekipe Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas vrše popravku kvarova na vodovodnoj mreži na više lokacija.

 

Radovi na popravci kvara na priključku vrše se u ulicama: Gornja Jošanica-na dva mjesta, Nebočaj- na dva mjesta, Sade Hadžića, Gornja mahala i Rukodol.

 

U ulici Nikole Šopa izvršeno je blindovanje priključka, kao i u ulici Jošanička, gdje je izvršeno isključenje potrošača, blidovanje priključka i skidanje zapora.

 

U ulici Spasoja Blagovčanina vršeni su radovi na popravci uličnog ventila a u ulici Rašida Bešlije, gdje je došlo do loma glavne vodovodne cijevi DN 100 mm, u toku su radovi na saniranju kvara.

 

U toku su i radovi na popravci kvara na vodovodnoj mreži u ulici Orahov brijeg. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.