Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

20.09.2022 u 15:36

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas su planirali izlazak na dvanaest lokacija zbog popravke kvarova na vodovodoj mreži.

 

Popravke kvarova na priključku vršene su u ulicama Hipodrom i Porodice Prašević. U ulici Briješće brdo vršili su se radovi na izradi veze DN 80/100, te demontaža i montaža hidranta.

 

Radovi na popravci kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi vršeni su u ulicama Tvornička i Tome Mendeša. Popravka uličnog ventila izvršena je u ulici Ahmeta Ljubunčića a popravka zapora na Trgu ZAVNOBiH-a.

 

U toku su radovi na popravci kvara na vodovodnoj mreži u ulicama Jukićeva, Muvedina Ramovića i Cazinska. Jedna ekipa vrši radove na sanaciji iskopa.