Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

21.09.2022 u 15:09

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala nastavili su radove na izradi separatnih priključaka u ulici Mitra Šućura. Danas su radovi vršeni na dva mjesta u toj ulici, na br. 174 i br. 158. Ugrađeno je 17 metara keramičke cijevi DN 150 mm, dvije keramičke zavojnice DN 150/45 i dva poliesterska sedla DN 300/150 /90.

 

U ulici Aleksandra Puškina nastavljeni su radovi na izradi separate kanalizacione mreže profila 300 mm. Tokom dana položeno je 12 metara cijevi DN 300 hobas i ugrađena su dva reviziona okna.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Porodice Foht, Alipašina, Hasana Merdžanovića, Logavina i Višnjik. Ručno čišćenje slivnika vrši se u ulici Šekerova.

Crpanje septičke jame vrši se u ulicama Samira Radovca i Sastavci, te na lokalitetu Trebević.