Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Odjeljenje za održavanje kanalskih objekata: ČIŠĆENJE I PROČEPLJENJE KANALA I SLIVNIKA

26.09.2022 u 12:52

Odjeljenje za održavanje kanalskih objekata: ČIŠĆENJE I PROČEPLJENJE KANALA I SLIVNIKA Odjeljenje za održavanje kanalskih objekata: ČIŠĆENJE I PROČEPLJENJE KANALA I SLIVNIKA Odjeljenje za održavanje kanalskih objekata: ČIŠĆENJE I PROČEPLJENJE KANALA I SLIVNIKA Odjeljenje za održavanje kanalskih objekata: ČIŠĆENJE I PROČEPLJENJE KANALA I SLIVNIKA Odjeljenje za održavanje kanalskih objekata: ČIŠĆENJE I PROČEPLJENJE KANALA I SLIVNIKA Odjeljenje za održavanje kanalskih objekata: ČIŠĆENJE I PROČEPLJENJE KANALA I SLIVNIKA Odjeljenje za održavanje kanalskih objekata: ČIŠĆENJE I PROČEPLJENJE KANALA I SLIVNIKA

Radnici ovog odjeljenja, od ranih jutarnjih sati su na terenu, gdje  vrše radne aktivnosti na održavanju kanalizacionih objekata, u skladu sa planiranom dinamikom.

Poslovođe sa terena šalju informacije i fotografije. U ulici Terezija izvršeno je pročepljenje i čišćenje kanala, ručno čišćenje slivnika u ulici Nova a čišćenje kanala izvršeno je i u ulici Ramiza Salčina. Ekipe su krenule i na druge najavljene lokacije, na kojima su planirane ove radne aktivnosti.