Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

26.09.2022 u 15:47

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Radnici Odjeljenja za popravku i rekonstrukciju kanala, nastavili su radove u ulici Aleksandra Puškina, na izradi separate kanalizacione mreže profila 300 mm. Tokom dana položeno je šest metara fekalne cijevi i šest metara kišne cijevi. Radovi se nastavljaju.

 

U ulici Alipašina (pp Zetre) danas su vršeni radovi na ručnom iskopu, kako bi se izvršila popravka uličnog kanala. Radovi se nastavljaju.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Sabita Užičanina, Safeta Zajke, Ramiza Salčina, Terezija i Ferhadija. Čišćenje i pročepljenje slivnika vršilo se u ulicama Nova i Put Mladih Muslimana, ručno čišćenje slivnika u ulicama Terezija, Tekija, Tabašnica a ručno šišćenje šahtova u ulici Ramiza Salčina.