Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Popravke kvarova na vodovodnoj mreži

23.11.2022 u 15:09

Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži

U toku su radovi na polaganju cjevovoda DN 100 mm u ulici Ramiza Salčina. Nastavljeni su radovi na polaganju cjevovoda u ulici Alipašina a položeno je 24 metra cijevi DN 100 mm.

 

U ulici Krivoglavci u sklopu radova na prebacivanju priključaka, urađen je jedan priključak i izvršeno prespajanje u šahtu.

 

Radovi na popravkama priključaka i kvarova na priključnim cijevima vršeni su u ulicama Husrefa Redžića, Zije Krajine, Obhodža, Mala Berkuša a blindovanje priključka vršeno je u ulici Mala aleja. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.