Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 24. 11. 2022.godine:

24.11.2022 u 09:53

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju kanala i slivnika u ulicama Bakarevića, Jošanička, Igmanska, Prote Bakovića a pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Majdanska i Prvomajska. Čišćenje kanala za potrebe snimanja istog vršit će se u ulici Luke. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Remze Ahmetovića, Doglodske barice i Safeta Zajke.