Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Popravke kvarova na vodovodnoj mreži

24.11.2022 u 14:50

Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži Popravke kvarova na vodovodnoj mreži

U toku su radovi na polaganju cjevovoda DN 100 mm u ulici Ramiza Salčina, te radovi na popravci kvara na vodovodnoj mreži u ulicama Ibrahima Perviza i Cicin han.

 

U ulici Alipašina, tokom dana položeno je 24 metra cijevi DN 100 mm a u ulici Krivoglavci, u sklopu radova na prebacivanju priključaka, prebačena su tri priključka. U ulici Rogina izvršena je popravka kvara na priključku.

 

Radovi na popravci kvara na glavnim vodovodnim cijevima vršeni su u ulicama Mehmeda Arapčića i Nova Baruthana a popravka zapora u ulici Izeta Karšića. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.