Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na kanalizacionoj mreži

24.11.2022 u 15:42

Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži

U ulici Branilaca Šipa br. 10 u sklopu radova na rekonstrukciji separatnog kanala, u toku dana ugrađeno je 10 metara DC DN 300 mm.

 

U ulici Blagovac, vršeni su radovi na montaži separatnih priključaka. Završena su tri separatna priključka a položeno je 10,5 m keramičke cijevi DN150 mm.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju kanala i slivnika u ulicama Bakarevića, Jošanička, Igmanska, Prote Bakovića a pročepljenje slivnika u ulicama Majdanska i Prvomajska. Čišćenje kanala za potrebe snimanja istog vršeno je u ulici Luke.