Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na kanalizacionoj mreži

02.12.2022 u 14:56

Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži Radovi na kanalizacionoj mreži

Danas su završeni radovi na izradi separatnog priključka u ulici Bojnička. U toku dana ugrađeno je 8 metara DC DN 300 mm i urađena obrada četiri spoja u revizionom oknu.

 

U ulici Borak, nastavljeni su radovi na izgradnji separatnog kanala. Položeno je 4 metra fekalne cijevi DN 300 i 4 metra kišne cijevi DN 500. Radovi na popravci priključka vrše se u ulici Himze Polovine.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju kanala i slivnika u ulici Paromlinska, čišćenje kanala i crpanje šahta u ulici Borak a čišćenje slivnika u ulicama Bulevar Mimara Sinana i Braće Mulić.