Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

19.01.2023 u 16:00

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Nakon obilnih kišnih padavina tokom noći, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je imalo pojačan obim radnih aktivnosti na pročepljenju i čišćenju kanala, slivnika i drugih kanalizacionih objekata na širem području grada.

 

Ekipe su vršile radove na pročepljenju kanala u ulicama Safeta Hadžića, Ljubina, Tihovići, Šipska, Grbavička, Aleja Bosne Srebrene, Put Famosa i na lokalitetu Pale-Jahorina.

Pročepljenje i čišćenje slivnika vršeno je u ulicama Esada Pašalića, Kenana Demirovića, Humska a čišćenje i sapiranje ulivne građevine u ulici Nusreta Fazlibegovića.

Ručno čišćenje bazena izvršeno je u ulicama Nusreta Fazlibegovića, Garaplina i Safeta Zajke.

 

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatne kanalizacije u ulici Panjina Kula bb. U toku dana ugrađeno je 12 metara poliesterske cijevi DN 300 mm.

U ulici Lužansko polje vršeni su radovi na montaži separatnog priključka a tokom dana ugrađeno je 13 metara hobas cijevi DN 300 i četiri reviziona okna.

 

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana izvršili su popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama Dolina mira, Saliha Žige i Fočanska.

  

U ulici Ramiza Salčina izvršeno je prebacivanje jednog priključka, blindovanje starog priključka, te sanacija iskopa. Blindovanje priključka izvršeno je i u ulici Kasindolska.

 

Obilne kišne padavine pokrenulo su klizište u ulici Gornja mahala koje je povuklo vodovodnu cijev DN 100. U toku su radovi na popravci ovog vanrednog kvara, kao i priključka na ovoj trasi.

U toku je i popravka kvara u ulici Humska.