Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

20.01.2023 u 15:22

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama Safeta Zajke i Ali efendije Lokvančića, kao i radovi na vezivanju cjevovoda u ulici Krivoglavci II.

 

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana izvršili su popravku kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi  DN 150 u ulici Sedrenik a sanacija loma glavne vodovodne cijevi DN 200 izvršena je u ulici Osik.

 

Radovi na popravci priključka vršeni su u ulici Zahira Panjete a dosipanje iskopa vršeno je u ulicama Ljubljanska i Gazi Hasan paše.

 

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatne kanalizacije u ulici Panjina Kula bb. U toku dana ugrađeno je 12 metara poliesterske cijevi DN 300 mm i izvršeno prespajanje jednog fekalnog priključka.

 

U ulici Branilaca Šipa vršeni su radovi na otkopavanju revizionog okna a u ulici Lužansko polje završeni su radovi na montaži separatnog priključka.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju kanala u ulicama Safeta Hadžića, Olimpijska, Adema Buće, u Ilijašu i na lokalitetu Bjelašnica a pročepljenje i čišćenje slivnika u ulicama Prijeka česma, Ćebedžije gornje i Josipa Štadlera.