Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 24. 01. 2023.godine

24.01.2023 u 08:55

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenju kanala u ulici Sulejmana Filipovića a pročepljenje slivnika vršit će se na Baščaršiji. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Gornje Vlakovo a crpanje taložnika u ulici Sulejmana Filipovića i na lokalitetu Istočno Sarajevo.