Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 27. 01. 2023.godine:

27.01.2023 u 08:58

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Talirevića, Aleja Bosne Srebrene, Gradačačka a čišćenje kanala za potrebe snimanja istog vršit će se u ulici Ludviga Kube. Čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Mustafe Busuladžića i Prnjavorska. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Rajlovačka a crpanje separatora u ulici Džemala Bijedića.