Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

03.02.2023 u 15:21

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Paromlinska.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su, u ulici Betanija izvršili popravku kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 300 a u ulici Viteška popravljen je kvar na cijevi DN 80.

Lom glavne cijevi DN 100 saniran je u ulici Adema Buće a rasijecanje glavne vodovodne cijevi DN 200 vrši se na lokalitetu Bentbaša.

Radovi na polaganju cjevovoda izvode se u ulici Stara kaldrma, danas je položeno 18 metara cijevi DN 150. U ulici Donji Hotonj prebačena su dva priključka.

Radovi na popravci priključka vršeni su u ulici Tvrdica a zamjena hidranta u ulici Pandurica.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Panjina kula položili su 12 metara poliesterske cijevi DN 300 mm i izvršili prespajanje fekalnog priključka.

U ulici Kranjčevićeva vrše se radovi na montaži fekalnih priključaka a u ulici Ćumurija otkopavanje betonskog kanala.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Grbavička i Jošanička a za potrebe snimanja kanala, ove radne aktivnosti vršene su u ulicama Kranjčevićeva i Ludviga Kube. Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Armije BiH i Armaganuša a čišćenje bazena u ulici Ramića banja.