Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

06.02.2023 u 15:34

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su u ulici Mustafe Pintola vršili radove na izmještanju cjevovoda DN 80.

U ulici Stara kaldrma, izvode se radovi na polaganju cjevovoda a tokom dana položeno je šest metara cijevi DN 150. U ulici Donji Hotonj izvršeno je prebacivanje dva priključka.

Popravka kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršena je u ulicama: Varaždinska, Osik, Betanija, Juraja Najtharta i Pećina. Lom glavne cijevi DN 175 saniran je u ulici Ramiza Alića.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Splitska vrše radove na popravci fekalnog priključka.

U ulici Kranjčevićeva nastavljeni su radovi na montaži kanalizacionih priključaka. Tokom dana ugrađeno je pet metara cijevi DN 150 i jedna zavojnica. 

U ulici Panjina kula tokom dana ugrađeno je devet metara poliesterske cijevi DN 300 i prespojen postojeći fekalni priključak.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Trg međunarodnog prijateljstva i Ćumurija. Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Mihaljevska i Numan paše Ćuprilića.