Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 07.02.2023.

07.02.2023 u 07:47

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama u ulicama: Ejuba Delalića, Tuzlanska, Čeljigovići, Vranjače, Grbavička, Vrbovska, Kenana Demirovića, Senada Poturka Senčija, Fra Antuna Kneževića, Stara kaldrma, Donji Hotonj, Zeleni ariš, Osik, Mali kiseljak, Nusreta Aganovića, Trebinjska, Otona Župančića, Bulbulina, Kartal, Rogatička, Humačka ploča, 8. Marta, Franje Kluza , Adija Mulabegovića, Avde Hodžića, Safvet-bega Bašagića, Luke, Butilska te dijelovi naselja Dobroševići i Reljevo. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima