Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

07.02.2023 u 15:13

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Toplik.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas su u ulici Stara kaldrma položili 12 metara cijevi DN 150 a u ulici Donji Hotonj izvršeno je prebacivanje dva priključka.

Popravka kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršena je u ulicama Safeta Ahmetspahića i Trebinjska a u ulici Vrbaska saniran je lom glavne vodovodne cijevi.

Radovi na popravci priključaka vršeni su u ulicama Bulbulina, Luke, Avde Hodžića i Vrbovska. U ulici Bulbulina izvršena je i zamjena uličnog ventila a u ulici Senada Poturka Senčija osposobljen je ulični ventil.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Kranjčevićeva nastavili su radove na montaži kanalizacionih priključaka. Danas su prespojena dva fekalna priključka, ugrađeno sedam metara cijevi DN 150 keramika i pet keramičkih lukova.

U ulici Panjina Kula urađena su dva reviziona okna i prespojena tri postojeća fekalna priključka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Zmaja od Bosne i Stojčevac a čišćenje i pročepljenje slivika u ulicama Zagrebačka i Kečina. Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Mihaljevska i Numan paše Ćuprilića.