Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 08.02.2023. godine

07.02.2023 u 15:17

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema za sutra su planirani radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Rogina, Rogatička, Safvet-bega Bašagića, Skenderija, Nusreta Fazlibegovića, Himze Polovine, Safeta Pašalića, Stara kaldrma, Trgovke, Ahatovići, Ćebedžije gornje, Hendek, Baruthana, Zeleni ariš, Osik, Mali kiseljak, Ibre Ćeske i Viteška. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.