Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

10.03.2023 u 09:29

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata jučer su popravljali kvarove na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama Smaila Šikala, Reisa Džemaludina Čauševića i Husinjska a radovi na popravci priključaka vršeni su u ulicama Muhameda efendije Pandže i Velešići, na dva mjesta.

U ulici Kranjčevićeva položeno je  14 metara cjevovoda DN 100, radovi na prebacivanju priključaka vršeni su u ulici Donji Hotonj, u ulici Bihaćka vršeno je ispiranje cjevovoda a u ulici Bjelave osposobljen je ulični ventil.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, u sklopu radova na izradi separatne kanalizacije u ulici Panjina kula, ugradili su 12 metara poliesterske cijevi DN 300 mm.

U ulici Odobašina vršeni su radovi na montaži fekalnog priključka, te je ugrađeno osam metara KC DN 150 mm. Radovi na izradi fekalnog priključka vršeni su u ulici Vrbaska a ugrađeno je 4,5 metra daktilne cijevi DN 150.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršili su radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama Panjina kula, Patriotske lige i Asima Ferhatovića, pročepljenje kanala u ulicama Džidžikovac, Trg Vilijema Šekspira, Nevjestina i Despićeva a pročepljenje slivnika vršeno je u ulicama Marka Marulića, Ruđera Boškovića i Ćurčiluk mali.