Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

10.03.2023 u 14:55

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas su u ulici Bihaćka, na dva mjesta, vršili radove na izradi separatnih priključaka.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku je montaža kanalizacionih cijevi i revizionih okana. Ugrađeno je šest metara poliesterske cijevi DN 200 mm i urađeno reviziono okno, u sklopu izmještanja  spoja fekalnog  kanala. Takođe, urađena je i montaža separatnog priključka. Ugrađeno je osam metara keramičke cijevi DN 150 mm  i jedna keramička zavojnica DN 150/45 mm a na drugom mjestu u istoj ulici, ugrađeno je šest metara keramičke cijevi DN 150, dva reviziona okna i jedna keramička zavojnica DN 150/45mm.

Jedna ekipa vršila je radove na obilasku i dosipanju prokopa u ulicama Panjina Kula, Borak i Vrbaska.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršili su radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Gradačačka i Hamdije Kreševljakovića, te na lokalitetu Trnovo, čišćenje kanala za potrebe snimanja istog u ulici Alibega Firdusa a ispitivanje kanala u ulici Iza gaja čikma.

Čišćenje i pročepljenje slivnika vršeno je u ulicama Pavla Lukača i Franjevačka a crpanje septičke jame u ulicama Safeta Zajke i Patriotske lige.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su popravljali kvar na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 100 u ulici Hrasnička.

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama Muhameda Hadžijahića, Olimpijska i Bulevar branilaca Dobrinje, kao i radovi na prebacivanju priključaka u ulici Donji Hotonj.

U ulici Rašida Bešlije vršeno je ispiranje cjevovoda. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokaliteta.