Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

13.03.2023 u 15:21

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, nastavili su radove na izradi separatne kanalizacione mreže u ulici Panjina kula. U toku su radovi na izradi separatnog kanala a ugrađeno je 10,5 metara poliesterske cijevi DN 300 mm.

U ulici Carina br.57, vrše se radovi na popravci i rekonstrukciji dijela uličnog kanala. Tokom dana položeno je dva metra keramičke cijevi DN200. Jedna ekipa vrši sanaciju prokopa.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršili su radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Seada Sinanovića, Braće Kršo, Asima Ferhatovića, Bardakčije i Začardak a ispitivanje kanala u ulici Iza gaja.

Čišćenje i pročepljenje slivnika vršeno je u ulicama Kemala Kapetanovića, Paromlinska, Marka Marulića i Čekaluša čikma a crpanje septičke jame u ulicama Poturevići i Ahmeda Rizve.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata trenutno, u ulici Bihaćka, vrše radove na izradi veze DN 200/100 a u toku su i radovi na popravci kvara u ulici Safeta Zajke.

Popravka kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vrši se u ulicama Drinska, Bjelave, Trebinjska i Rogatička a popravka priključaka u ulicama Pofalićka, Kasima Hadžića i Smaila Šikala.

U ulici Donji Hotonj odvijaju se radovi na izradi priključaka. U toku dana položeno je šest metara cijevi DN 100 a vrše se i pripremni radovi za izradu veze.

Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokaliteta.