Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

14.03.2023 u 15:09

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, tokom dana su vršili popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama Bihaćka i Donji Hotonj, a u toku su radovi u ulici Zahira Panjete.

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Popravka priključaka vrši se u ulicama Behaudina Selmanovića, Armije BiH, Safeta Zajke  i Ferida Srnje. U ulici Ramiza Alića izvršena je ugradnja reducir ventila.

U ulici Donji Hotonj vršeni su radovi na vezivanju cjevovoda, odnosno izradi veze DN 150/100, kao i u ulici Gornji Kromolj, gdje su urađene dvije veze DN 100/50 i DN 100/40.

U ulici Rašida Bešlije prebačeno je 18 priključaka na privremeni vod. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokaliteta.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, nastavili su radove na izradi separatne kanalizacione mreže u ulici Panjina kula. Ugrađeno je 12 metara poliesterske cijevi DN 300 mm.

U ulici Halilbašića br. 3 izvršena je zamjena dva metra PVC cijevi DN 160, čime su radovi na popravci fekalnog priključka završeni. Jedna ekipa vrši sanaciju prokopa.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršili su radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Dobrinjske bolnice, Trg Vilijema Šekspira, Derviša Numića, Emira Bogunića Čarlija i Hrasnička cesta a čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Uglješe Uzelca, Fadila Hadžića, Čekaluša čikma i Alifakovac.