Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

15.03.2023 u 15:26

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, tokom dana su vršili popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama Igmanska i Gornji Kromolj.

Radovi na popravci priključaka vrše se u ulicama Nahorevska, Kobilja glava i Harisa Kurtovića, u ulici Reisa Džemaludina Čauševića izvršeno je blindiranje priključka a u ulici Prnjavorska, po nalogu inspekcije, izvršeno je isključenje potrošača.

U ulici Panjina kula vršeni su pripremni radovi za polaganje cjevovoda a u ulici Rašida Bešlije izvode se radovi na prebacivanju priključaka na privremeni cjevovod. Tokom dana prebačeno je pet priključaka. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokaliteta.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su u ulici Kobilja glava vršili radove na nivelisanju poklopca na šahtu a u ulicama Carina i Halilbašića radove na saniranju, odnosno betoniranju prokopa.

U ulici Hamdije Kreševljakovića u toku su radovi na popravci uličnog kanala.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršili su radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama Uglješe Uzelca, Fadila Hadžića, Himze Polovine, te na lokalitetu Baščaršija, Marijin dvor i Ilidža.

Crpanje i pročepljenje kanala vršeno je u ulicama Hamdije Čemerlića, Emira Bogunića Čarlija i Danijela Ozme a čišćenje slivnika u ulicama Bolnička i Alifakovac.