Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 16. 03. 2023.

16.03.2023 u 08:26

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama Andreja Andrejevića, Dragana Kulidžana, Rahima Čatovića i Safeta Zajke.
Pročepljenje kanala vršit će se u ulicama Ibrahima Ljubovića, Plandište i Alipašina a čišćenje slivnika u ulicama Nikole Šopa i Alifakovac.
Crpanje taložnika vršit će se na Butilama, crpanje separatora na Stupu a crpanje septičke jame vršit će se u ulici Uglješe Uzelca.