Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

16.03.2023 u 14:54

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na izradi veze DN 300/100 u ulici Kranjčevićeva.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, tokom dana su vršili popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama Stjepana Tomića i Kobilja glava a radovi na popravci priključaka vrše se u ulicama Avde Sumbula, Gornja mahala i Vrbanjuša.

U ulici Blažujski drum nastavljeni su radovi na izradi novog  priključka na vodovodnu mrežu.

Nastavljeni su i radovi na polaganju cjevovoda u ulici Panjina kula a danas je položeno šest metara cijevi DN 200. U ulici Rašida Bešlije izvršeno je prebacivanje 11 priključaka na privremeni cjevovod. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokaliteta.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su u ulici Hamdije Kreševljakovića nastavili radove na popravci uličnog kanala. Izvršena je zamjena dva metra hobas cijevi DN 300 i tri metra hobas cijevi DN 400. Radovi su završeni.

U toku su radovi na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula. Ugrađeno je pet metara poliesterske cijevi DN 300 mm.

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršili su radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama Andreja Andrejevića, Dragana Kulidžana, Rahima Čatovića i Safeta Zajke.

Pročepljenje kanala vršeno je u ulicama Ibrahima Ljubovića, Plandište i Alipašina a čišćenje slivnika u ulicama Nikole Šopa i Alifakovac