Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 17.03.2023.

16.03.2023 u 15:01

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za sutra su planirani radovi na
popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Mis Irbina, Isevića sokak, Osik, Nikole Kašikovića, Hadži Sulejmanova, Buka, Rašida Bešlije, Blažujski drum, Ešrefa Kovačevića, Aleja Bosne Srebrene, Panjina kula, Ahatovićka, Donji Hotonj, Ključka, Mahmuta Bušatlije čikma, Orahovačka čikma, Prnjavorska, Hrasnička, Enesa Herića, Paljevska i Adema Buće.
Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.