Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 17.03.2023.

17.03.2023 u 08:00

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na
popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Mis Irbina, Isevića sokak, Osik, Nikole
Kašikovića, Hadži Sulejmanova, Buka, Rašida Bešlije, Ramiza Alića, Mitra Šućura, Blažujski drum,
Ešrefa Kovačevića, Aleja Bosne Srebrene, Panjina kula, Ahatovićka, Donji Hotonj, Ključka, Mahmuta
Bušatlije čikma, Orahovačka čikma, Prnjavorska, Hrasnička, Enesa Herića, Paljevska i Adema Buće.
Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.