Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

17.03.2023 u 15:26

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Enesa Herića.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, tokom dana su vršili popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama Orahovačka čikma i Džemala Bijedića.

Radovi na popravci priključaka vrše se u ulicama Donji Hotonj i Mahmuta Bušatlije čikma a u ulici Blažujski drum, nastavljeni su radovi na izradi novog  priključka na vodovodnu mrežu. Blindovanje priključka izvršeno je u ulici Sarač Ismailova.

U ulici Panjina kula danas je položeno 12 metara cijevi DN 100. U ulici Rašida Bešlije vršeni su radovi na vezivanju cjevovoda DN 50/100 i blindovanje cjevovoda DN 100 a u ulici Kranjčevićeva ispiranje cjevovoda.

Na lokalitetu Ahatovići u toku su radovi na vezivanju cjevovoda DN 150/100.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su u ulici Seada Sinanovića vršili radove na popravci priključnog kanala.

U ulici Kobilja glava vršeno je iznalaženje šahta, odnosno revizionog okna a u ulici Nedima Filipovića, vršeni su radovi na obradi kineta.

Jedna ekipa vršila je sanaciju prokopa u ulicama Hamdije Kreševljakovića, Pofalićka, Nedima Filipovića i Panjina Kula.