Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 18., 19. i 20. mart 2023.

17.03.2023 u 15:55

U subotu, 18.03.2023., planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Skendera Kulenovića i Safvet bega Bašagića.

U nedjelju, 19.03.2023., radovi na popravkama kvarova planirani su u ulicama Terezija, Tekija i Skenderija.

U ponedjeljak, 20.03.2023., u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, radovi na popravkama kvarova planirani su u slijedećim ulicama: Jadranska, Branilaca Hotonja, Oteška, 105. brigade, Zmajevac, Hadži Sulejmanova, Panjina kula, Donji Hotonj, Ključka, Brdo sokak, Ciglanska, Halida Kajtaza, Put Mladih Muslimana, Iza bašće, Iza Hrida, Fra Antuna Kneževića, Safeta Zajke, Viteška, Hekim Oglu Alipaše, Ešrefa Kovačevića, Aleja Bosne Srebrene, Kasindolska cesta i 14. Maj.

Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.