Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

10.05.2023 u 15:36

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulici Rašida Bešlije i kod stadiona na Grbavici, zatim radovi na vezivanju cjevovoda na uglu ulica Hamdije Čemerlića i Kemala Kapetanovića, te radovi na popravci kvara u ulici Hošin brijeg.  

Radovi na popravci kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 300 vrše se u ulici Paje na tri mjesta. Izmjena pasa urađena je u ulici Berkuša mala a popravka na priključcima vrši se u ulicama Borak i Svrake III.

U ulici Fra Filipa Lastrića  vrše se radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokaliteta.

Radnici službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula a u ulici Alije Nametka završeni su radovi na izradi separatnog priključka. Tokom dana vršeni su i radovi na izgradnji platoa za pranje auta u zoni našeg objekta u Briješću.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulici Avde Smajlovića a crpanje septičke jame u ulicama: Skenderija, Bačići, Mihaljevska, Igmanskog bataljona i Osmana efendije Rastodera. Crpanje separatora vršeno je na lokalitetu Srednje i Vogošća.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Novo Sarajevo vršeno je čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.