Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

11.05.2023 u 15:18

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata nastavili su radove na prebacivanju priključaka i izradi veze DN 80/100 u ulici Kranjčevićeva a u ulici Mala aleja prebačena su dva priključka.

U ulici Safeta Zajke vrše se radovi na polaganju provizorije a tokom dana položeno je u dužini 80 metara. Radovi na popravci priključka vršeni su u ulici Dobroševićka a popravka zatvarača u ulici Bojnička.

U ulici Bojnička vrše se i radovi na rasjecanju glavne vodovodne cijevi DN 100, kao i prebacivanje priključaka. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokaliteta.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su, u ulici Panjina kula radili sanaciju, odnosno čišćenje i dosipanje trase kanala.

U ulici Kranjčevićeva vrše se radovi na izgradnji revizionih okana a u ulici Bihaćka obrađene su 4 kinete u revizionim oknima.

U zoni objekta u Briješću nastavljeni su radovi na betoniranju platoa za pranje auta.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulici Avde Smajlovića, čišćenje kanala i slivnika u ulici Gornji Velešići, crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Veliko polje i u Istočnom Sarajevu a ručno čišćenje bazena u ulici Garaplina.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Novo Sarajevo vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.