Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

12.05.2023 u 15:13

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na prebacivanju priključaka u ulicama Mala aleja i Kranjčevićeva, kao i radovi na vezivanju cjevovoda na uglu ulica Kemala Kapetanovića i Hamdije Čemerlića

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana vršili su popravke priključaka u ulici Hekim Oglu Alipaše na tri mjesta.

Dežurna ekipa vrši popravke kvarova u ulicama Huremuša i Rogina na dva mjesta. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokaliteta.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Kranjčevićeva vrše radove na izgradnji revizionih okana a danas su urađena četiri okna i četiri poklopca, te izvršena rekonstrukcija jednog fekalnog priključka. U ulici Panjina kula nastavljeni su radovi na izradi separatnog kanala a izvršeno je prespajanje jednog fekalnog priključka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Andreja Andrejevića, Čadordžina i u Istočnom Sarajevu a čišćenje kanala i slivnika u ulici Grbavička.

Crpanje septičke jame vršeno je u ulici Dobroševićka a sapiranje prokopa u ulici Bojnička.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Novo Sarajevo vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.