Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

15.05.2023 u 15:20

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Kolodvorska. U ulicama Skenderija i Sedrenik nastavljeni su radovi na popravkama kvarova.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana vršili su radove na izradi novih priključaka na vodovodnoj mreži u ulicama Mekote i Ilirska a popravka priključka vršena je u ulici Ibrahima Perviza.

U ulici Kemala Kapetanovića prebačena su dva priključka a u ulici Ferida Srnje prebačeno je sedam privremenih priključaka. U ulici Bardakčije vršeno je pročepljenje instalacija i izmjena prvog ventila. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa na više lokaliteta.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u ulici Kranjčevićeva vrše radove na izgradnji revizionih okana, odnosno izradi priključnih šahtova a u ulici Panjina kula nastavljeni su radovi na izradi separatnog kanala.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Čekaluša, Isevića sokak, Mis Irbina, Stolačka i na lokalitetu Nišići.

Crpanje septičke jame vršeno je na lokalitetu Bijambare i u ulici Kakrinjski put a čišćenje bazena u ulicama Garaplina i Mjedenica.