Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

17.05.2023 u 15:55

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na vezivanju cjevovoda u ulici Kemala Kapetanovića, kao i radovi na popravkama kvarova u ulicama Soukbunar, Porodice Fohd, Jusufa Juke Gojaka i Braće Begić.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana izvršili su prespajanje dva priključka kod stadiona na Grbavici, kao i ispiranje cjevovoda u ulici Kranjčevićeva.

Radovi na popravkama priključaka vršeni su u ulicama Panjina kula i Gornja Jošanica, na dva mjesta a popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Put Famosa, Igmanskih bataljona  i Gornja Jošanica.

U ulici Šerina izvršena je popravka uličnog ventila a u ulici Igmanskih bataljona osposobljen je zapor. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izgradnji revizionih okana i obradi kineta u ulici Kranjčevićeva a izvršeno je i prespajanje jednog kišnog priključka.

U ulici Borak vršeni su radovi na izradi spoja starog kanala na novi a u ulici Panjina kula nastavljeni su radovi na izradi separatnog kanala.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju kanala i slivnika u ulicama Ramiza Salčina, Aleja Bosne Srebrene, Teheranski trg i Želimira Vidovića.

Pročepljenje kanala vršeno je u ulicama Hamdije Kreševljakovića, Bačići, Bulevar Meše Selimovića, Mudželiti veliki, Mahmuta Bušatlije, Smaila Šikala i Kemala Kapetanovića a čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Ante Babića i Tešanjska. Izvršeno je snimanje novopoloženog kanala u ulici Zvornička, te snimanje kanala na lokalitetu Istočno Sarajevo.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Novi Grad vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.