Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

18.05.2023 u 15:15

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama Rogina, na dva mjesta, Bakije sokak i Nova, kao i radovi na rekonstrukciji priključka u ulici Džemala Bijedića.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana izvršili su prespajanje priključka i izradu veze DN 100/100 u ulici Behdžeta Mutevelića, te izrada veze DN 200/100 u ulici Kemala Kapetanovića. Kod stadiona na Grbavici vrši se sanacija trase cjevovoda a u ulici Kranjčevićeva ispiranje cjevovoda.

Radovi na popravkama priključaka vršeni su u ulicama Kakrinjski put i Avde Palića a popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Partizanskog odreda Zvijezda i Nova željeznička stanica. Sanacija loma glavne vodovodne cijevi vrši se u ulici Gornja mahala. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izgradnji revizionih okana i obradi kineta u ulici Kranjčevićeva.

U ulici Panjina kula vrše se radovi na izradi separatnog kanala, nivelisana su i betonirana dva poklopca na revizionim oknima a u ulici Prve samostalne brigade vršeni su radovi na otkopavanju revizionih okana. Tokom dana otkopano je pet revizionih okana.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju kanala i slivnika u ulicama Miroslava Krleže, Braće Mulić, Bulevar Mimara Sinana i Želimira Vidovića, pročepljenje kanala u ulicama Brčanska, Radenka Abazovića i Smaila Šikala, čišćenje i pročepljenje slivnika u ulicama Tešanjska i Zlatikuša a čišćenje kanala za potrebe snimanja istog vršeno je u ulicama Kranjčevićeva i Lugavina.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Novi Grad vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.