Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u posjeti Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butila

19.05.2023 u 09:07

Studenti četvrte godine Prirodno-matematičkog fakulteta Odsjeka za biologiju, smjer Ekologija, sa profesoricom doc. dr. Irmom Mahmutović-Dizdarević posjetili su Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila.

Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u posjeti Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butila Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u posjeti Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butila Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u posjeti Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butila Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u posjeti Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butila

Studenti na fakultetu u sklopu predmeta Ekologija mikroorganizama izučavaju brojne elemente biologije i ekologije mikroorganizama koji su u neposrednoj vezi sa aspektom procesa prečišćavanja otpadnih voda.

Ova posjeta za studente bila je veoma zanimljiva i korisna jer im je pružila uvid u direktni proces prečišćavanja o kojem uče teoretski, ne samo u okviru navedenog predmeta već i na drugim predmetima na smjeru Ekologija.