Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

19.05.2023 u 15:43

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama Safeta Zajke i Adema Buće, kao i radovi na isključenju potrošača u ulici Sulejmana Paćariza hodže.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata tokom dana vršili su radove na prespajanju priključaka i ispiranju cjevovoda u ulicama Behdžeta Mutevelića i Kemala Kapetanovića.

Radovi na popravkama priključaka vršeni su u ulicama Velešići i Stanjevac, blindovanje priključka u ulici Remze Ahmetovića a popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Muhameda ef. Pandže i Cicin han, na dva mjesta.

Radovi na izradi gradilišnog priključka vrše se u ulici Smiljevići. Zamjena zračnjaka izvršena je u ulici Vidovci. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula. Izvršeno je polaganje cijevi i prespajanje jednog fekalnog priključka.

Radovi na nivelisanju poklopaca na revizionim oknima vrše se u ulici Prve samostalne brigade a u ulici Borak obrada šahtova i nivelisanje poklopaca.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na čišćenju kanala i slivnika u ulicama Dobroševićka i Rajlovačka, te na lokalitetu Reljevo i Zabrđe, pročepljenje i čišćenje kanala u ulicama Logavina, Čekaluša I Kranjčevićeva a čišćenje slivnika na Bjelavama. Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Bratunačka cesta i Igmanska cesta a crpanje separatora u ulici Kurta Schorka.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Novi Grad vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.