Pozivni centar

033 483 400
vijesti

ViK sa sistema vodosnabdijevanja isključio objekat vogošćanskog investitora koji je nelegalno koristio vodu

19.05.2023 u 20:24

Kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo danas je iz sistema vodosnabdijevanja isključilo šest vodomjernih mjesta na području općine Vogošća čija dugovanja iznose cca 120.000 KM.

ViK sa sistema vodosnabdijevanja isključio objekat vogošćanskog investitora koji je nelegalno koristio vodu

Riječ je o stambenom objektu vogošćanskog investitora kojem je do sada naplaćeno cca 30.000 KM za neovlaštenu potrošnju vode.

Investitor nije izvršio uplatu svojih dugovanja iako je dobio niz upozorenja Preduzeća da je obavezan to učiniti, te nije ostavio drugu mogućnost nego da potrošače isključimo sa sistema vodosnabdijevanja.

Uprava Preduzeća u prethodnom periodu učinila je sve da investitor postupi zakonito i da izvrši legalno priključenje objekata kako ne bi ispaštali građani koji su kupili stanove od ovog investitora.

Nažalost, isti nije izmirivao obaveze prema ViK-u i nastavio je sa krađom vode šireći izgradnju nelegalnih objekata.

Nakon više desetaka poziva Preduzeću i molbi građana koji su ostali bez vodosnabdijevanja, Preduzeće je započelo sa vraćanjem vodomjera i ponovnim uključenjem potrošača u sistem ali sa obavezom da investitor izmiri sva svoja dugovanja već početkom iduće sedmice.