Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

22.05.2023 u 15:36

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

U toku su radovi na popravci kvarova u ulicama Halida Nazečića, Marka Marulića i Velikokladuška, kao i radovi na izradi priključka na vodovodnu mrežu u ulici Safeta Zajke.

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata nastavili su radove na prebacivanju priključaka u ulici Behdžeta Mutevelića a prebačena su dva priključka.

Radovi na popravkama priključaka vršeni su u ulicama Sulejmana Zolja i Safeta Zajke a popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama Halida Nazečića i Briješće brdo.

Nastavljeni su radovi na vezivanju cjevovoda u ulici Donji Hotonj, kao i radovi na izradi veze u ulici Smiljevići. U ulici Soukbunar izvršena je izmjena reducir ventila. Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula, urađen je jedan fekalni priključak.

U ulici Borak vrše se radovi na izradi dva fekalna priključka, kao i obrada revizionih okana.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala ulicama Franca Lehara, Muhameda Kantardžića, Bačići, te na lokalitetu Istočno Sarajevo.

Čišćenje kanala za potrebe snimanja istog vršeno je u ulici Kranjčevićeva, čišćenje slivnika na Bjelavama a crpanje septičke jame u ulicama Bratunačka cesta i Porodice Bečirbašić. Snimanje kanala vršeno je na Trebeviću.