Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 24.05.2023.

24.05.2023 u 09:01

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenu slivnika u ulicama Obala Maka Dizdara i Kranjčevićeva a čišćenje kanala u ulici Danijela Ozme. Crpanje šahta vršit će se u ulici Kemala Kapetanovića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilidža vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.