Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

24.05.2023 u 09:12

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata jučer su nastavili radove na prebacivanju priključaka u ulici Behdžeta Mutevelića, kao i radove na vezivanju cjevovoda u ulici Donji Hotonj.

Radovi na izradi priključaka na vodovodnu mrežu vršeni su u ulicama Midhata Karića Mitketa i Blagovac I a u ulicama Safeta Zajke i Cicin han izvršena je popravka priključaka.

Ispiranje cjevovoda vršeno je u ulici Ferida Srnje.  Jedna ekipa vršila je sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula a urađen je jedan fekalni priključak. U ulici Vrbaska vršeni su radovi na izradi fekalnog priključka a u ulici Džemala Bijedića na montaži fekalnog priključka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije jučer je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala na lokalitetu Bačići i Istočno Sarajevo a čišćenje slivnika na Bjelavama. Crpanje septičke jame vršeno je u ulicama Butilska, Nikole Šopa, Lužansko polje i Vlakovo.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilidža vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.