Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

24.05.2023 u 14:51

Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata nastavili su radove na prebacivanju priključaka u ulici Behdžeta Mutevelića, a tokom dana prebačena su tri priključka.

Radovi na rekonstrukciji priključaka vrše se u ulicama Ahmeda Ljubunčića i Husinjska a popravke priključaka vrše se u ulicama Akifa ef. Biserovića, Triglavska i Velešići.

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Igmanska, Stolačka i Husinjska.  Jedna ekipa vrši sanaciju iskopa.

Radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata nastavili su radove na izradi separatnog kanala u ulici Panjina kula.

U ulici Vrbaska vršeni su radovi na izradi fekalnog priključka, položeno je 4 metra keramičke cijevi DN 150 i jedna zavojnica 150/45. U ulici Džemala Bijedića vrše se radovi na montaži fekalnog priključka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršilo je radove na čišćenju i pročepljenu slivnika u ulicama Obala Maka Dizdara i Kranjčevićeva a čišćenje kanala u ulici Danijela Ozme. Crpanje šahta vršeno je u ulici Kemala Kapetanovića a nastavljeni su radovi na snimanju kanala  na Trebeviću.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilidža vrši se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.