Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 25.05.2023.

25.05.2023 u 07:47

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 25.05.2023.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama u ulicama: Ante Babića, Avde Hodžića, Poddžebhana, Toka, Berkuša mala, Ante Fijamenga, Alberta Fortisa, Juraja Najtharta, Kemala Kapetanovića, Behdžeta Mutevelića, Bakarevića, Hrasnička, Bulevar Meše Selimovića, Safeta Zajke, Samira Gradišića, Remzije Veje, Mitra Šućura, Avde Palića, Adema Buće, Kranjčevićeva, Franca Lehara i Meše Čohodara.

Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.