Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 25.05.2023.

25.05.2023 u 08:58

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenu kanala u ulicama Terezija, Grbavička, Aleja lipa, Vrbovska i Kršilovac a čišćenje i pročepljenje slivnika na lokalitetu Otes i Stup I i II.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Armija BiH i Stanjevac, crpanje separatora u ulici Logavina a crpanje šahta u ulici Kemala Kapetanovića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilidža vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.