Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Nabavka nove opreme za Laboratoriju za kontrolu kvaliteta vode: Povećanje kapaciteta za skladištenje, ispunjavanje zahtjeva standarda

25.05.2023 u 10:18

Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo bogatija je za još dva veoma važna pomoćna sredstva za rad. Naime, u Laboratoriju su stigli novi laboratorijski zamrzivač i inkubator.

Nabavka nove opreme za Laboratoriju za kontrolu kvaliteta vode: Povećanje kapaciteta za skladištenje, ispunjavanje zahtjeva standarda

Već u narednoj sedmici očekuje se dolazak autoklava, a potom i laboratorijskog frižidera.

Laboratorijski zamrzivač koristit će se za potrebe Laboratorije za hemijska ispitivanja uzoraka vode i to za skladištenje referentnih materijala i kalibracionih standarda.

Inkubator služi za potrebe Laboratorije za mikrobiološka ispitivanja uzoraka vode u svakodnevnom radu a jedan od postojećih inkubatora time postaje rezervni inkubator kako bi se osigurao kontinuitet svakodnevnog izvođenja analiza u slučaju kvara jednog od inubatora. Laboratorija trenutno posjeduje 7 inkubatora.

"Sljedeće sedmice treba da nam stigne autoklav koji će se koristiti u Laboratoriji za mikrobiološka ispitivanja u svakodnevnom radu a time jedan od postojećih autoklava postaje rezervni kako bi se osigurao nesmetan rad Laboratorije u slučaju kvara jednog od autoklava. Nakon ove nabavke Laboratorija će posjedovati tri autoklava", pojasnio je Amel Salihagić, rukovodilac Službe za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode.

Salihagić je kazao da u narednih 15-tak dana treba da stigne još jedan laboratorijski frižider koji će se koristiti za skladištenje uzoraka vode u cilju povećanja kapaciteta za skladištenje uzoraka vode i ispunjenja zahtjeva za razdvajanjem skladištenja uzoraka vode i referetnih materijala u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

Uprava Preduzeća KJKP "Vodovod I kanalizacija" d.o.o. Sarajevo kontinuirano provodi postupke javnih nabavki neophodne opreme za rad kako bi se zadržao kvalitet rada i kako bi se omogućili brzi i pouzdani rezultati analiza kako je to bilo i u dosadašnjem radu.