Pozivni centar

033 483 400
servisne informacije

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 26.05.2023.

26.05.2023 u 08:46

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenu kanala u ulicama Mehmed paše Sokolovića, Vrbovska, Bistrik, Teheranski trg, Malta, Derebent a čišćenje i pročepljenje slivnika na lokalitetu Blažuj.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Safeta Zajke, crpanje separatora na lokalitetu Istočno Sarajevo a crpanje šahta u ulici Kemala Kapetanovića.

U sklopu proljetne akcije čišćenja “Sarajevo 2023” na lokalitetu Općine Ilidža vršit će se čišćenje kanala, slivnika i podužnih rešetki.