Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Izvršena redovna provjera sistema kvaliteta: Vidljivi pomaci u radu Preduzeća uz poštivanje standarda

26.05.2023 u 11:28

Redovnu provjeru sistema kvaliteta u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Sarajevo izvršio je Slovenski institut za kakvost in meroslovje Ljubljana (SIQ) 25. maja 2023. godine, a u skladu sa normom ISO 9001:2015.

Izvršena redovna provjera sistema kvaliteta: Vidljivi pomaci u radu Preduzeća uz poštivanje standarda Izvršena redovna provjera sistema kvaliteta: Vidljivi pomaci u radu Preduzeća uz poštivanje standarda Izvršena redovna provjera sistema kvaliteta: Vidljivi pomaci u radu Preduzeća uz poštivanje standarda

Ciljevi provjere bili su da se utvrdi ispunjenje zahtjeva ISO 9001:2015, poštivanje preporuka iz prethodne provjere, ispunjenje zahtjeva certifikacijskog pravilnika za sisteme upravljanja i  utvrđivanje prilika za poboljšanje.

Provjerivački tim činili su Zehra Orahovac, vođa provjerivačkog tima, i Mitar Perušić, provjerivač. Preduzeće su predstavljali Esnef Puriš, šef Odjela upravljanja kvalitetom i Elvir Vilić, referent za sisteme upravljanja kvalitetom.

Na uvodnom sastanku kojem su prisustvovali članovi Odbora za kvalitet, Uprava preduzeća i

Zaposlenici obratio se Amar Nović, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove koji je pozdravio prisutne i zaželio uspješan rad na području provjere sistema kvaliteta.

Orahovac, vođa provjerivačkog tima, istakla je da će se provjerivači fokusirati na temeljne aspekte upravljanja kvalitetom, pohvalila je aktivnosti Preduzeća ističući kako su vidljivi pomaci i da spoj mladosti i iskustva daje rezultate.

Nakon uvodnog sastanka pristupilo se planiranim područjima provjere, a ove godine činila su ih organizacione jedinice: Kabinet direktora i Odjel upravljanja kvalitetom, Pogon „Vodovod“, Služba za sanitarnu zaštitu i kontrolu kvaliteta vode, Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata, Sektor za ekonomske i pravne poslove - Služba za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, Pogon „Kanalizacija“ - izvršni direktor, Služba za održavanje mehanizacije i vozila, Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, te Sektor za investicije i razvoj - Služba za kontrolu.

U navedenim organizacionim jedinicima provjera je vršena u dijelu konteksta organizacije, razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana, utvrđivanja područja primjene sistema upravljanja kvalitetom, liderstvu, mjera za obradu rizika i prilika, ciljeva kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja, planiranja izmjena, resursa, stalnih poboljšanja, poštivanja preporuka sa prethodne provjere, procesa, politike kvaliteta, dokumentovanih informacija, praćenja, mjerenja i analiza, zadovoljstva korisnika, unutrašnje provjera, korektivnih mjera i neusaglašenosti i realizacija operativnih aktivnosti.

Tokom provjere sistema upravljanja kvalitetom nisu utvrđene neusklađenosti sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, a u cilju još boljeg funkcionisanja sistema provjerivači su imali nekoliko preporuka.